Η Δ/νση των Παιδικών Σταθμών

Η Δ/νση των Παιδικών Σταθμών εντάσσεται στις υπηρεσίες του Δήμου Άργους-Μυκηνών κι έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της εφαρμογής της άρτιας  κι  εύρυθμης  λειτουργίας -4-τεσσάρων παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Άργους, οι οποίοι  αποτελούν χώρους διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας εξυπηρετώντας πολλές εργαζόμενες και άνεργες οικογένειες του Δήμου, επιτελώντας σημαντικότατο κοινωνικό έργο,με τη λειτουργία και τη στελέχωση των παιδικών σταθμών με ικανό και έμπειρο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό.

 Ο βασικός στόχος της Δ/νσης είναι  οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί να εξασφαλίζουν  σύγχρονη ποιοτική αγωγή, εκπαίδευση, φροντίδα και ασφάλεια στα παιδιά, να δημιουργούνται οι  κατάλληλες συνθήκες εργασίας σε αυτούς  να εξασφαλίζεται ένα επιστημονικά καταρτισμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 4 ετών, που εξυπηρετούνται σε αυτούς ,να αναπτυχθούν ως κοινωνικά όντα ,να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα από τη συνεργασία τους με άλλα παιδιά και ενήλικες, να βοηθηθούν  να κάνουν με ασφάλεια τα πρώτα τους βήματα από τη μικρή κοινωνία της οικογένειας στην ευρύτερη κοινωνία και να αναπτύξουν την προσωπικότητα και τα ταλέντα τους με τον πλέον δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο.

 Ειδικότερα σκοπός της Δ/νσης είναι στους  παιδικούς και βρεφονηπιακούς  σταθμούς να παρέχονται υψηλές υπηρεσίες, να τηρείται ο Κανονισμός Λειτουργίας  και να επιτυγχάνεται με επιτυχία, ο  σκοπός της λειτουργίας τους.

Όλοι οι Παιδικοί και οι Βρεφονηπιακοι σταθμοί του Άργους ,είναι ενταγμένοι στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για επτά συνεχόμενα έτη, απαλλάσσοντας πλήρως τους ωφελούμενους γονείς από το οικονομικό κόστος των τροφείων.