ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-20222

(ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΠΟ 17-5-2021 έως και 18-6-2021)

Ακολουθούν οι οδηγίες για την συμπλήρωση της φόρμα.

 

  1. Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία με το (*)
  2. Χρειάζεται να έχετε κοντά σας (Ταυτότητα ή διαβατήριο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) για τους γονείς
  3. Χρειάζεται να έχετε κοντά σας (ΑΜΚΑ) για το παιδί
  4. Θα χρειαστεί να έχετε φωτογραφία ή σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά αν και εφόσον χρειάζεται να κατατεθούν (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ME TA ANTIΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΠΑΤΕΡΑ ), ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ME TA ANTIΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΤΙΚΑ (ΜΗΤΕΡΑΣ), ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΜΗΤΕΡΑΣ) ή (ΠΑΤΕΡΑ), ΑΔΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ( ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( 2 ), ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ / ΟΤΕ, ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛ/ΤΙΚΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με με την αίτηση, τα δικαιολογιτικά μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε χρήσιμα έντυπα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-2022

(ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΠΟ 17-5-2021 έως και 18-6-2021)

Δεν έχετε επιλέξει το πεδίο με την Εγγραφή - Επανεγγραφή

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με την 1η επιλογή Σταθμού

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με την 2η επιλογή Σταθμού

Στοιχεία Παιδιού

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το επώνυμο του παιδιού

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το όνομα του παιδιού

/ / Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με την Ημερ. Γέννησης του παιδιού

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το φύλο του παιδιού

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το AMKA του παιδιού

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με την Εθνικότητα του παιδιού

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με την Επιμέλεια του παιδιού

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο

Στοιχεία Γονέων

Πατέρα

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το Επίθετο του Πατέρα

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το Όνομα του Πατέρα

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το AMKA του Πατέρα

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το ΑΦΜ του Πατέρα

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το ΑΔΤ του Πατέρα

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με την Διεύθυνση του Πατέρα

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με την Κατοικία του Πατέρα

Σε περίπτωση που δεν είστε ασφαλισμένος δηλώστε "-"

Δεν έχετε επιλέξει αρ. παιδιών

Μητέρας

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το Επίθετο της Μητέρας

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το Όνομα της Μητέρας

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το AMKA της Μητέρας

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το ΑΦΜ της Μητέρας

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με το ΑΔΤ της Μητέρας

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με την Διεύθυνση της Μητέρας

Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο με την Κατοικία της Μητέρας

Σε περίπτωση που δεν είστε ασφαλισμένη δηλώστε "-"

Δεν έχετε επιλέξει αρ. αν. παιδιών

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Σε περίπτωση που δεν έχετε την Υπ. Δήλωση μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ!!!

Invalid Input

Invalid Input