ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022-ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

Α. Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους –Μυκηνών, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιείται εντός του διαστήματος από 17 Μαΐου 2021 έως και 18 Ιουνίου 2021 αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://daynursery.newargos.gr/index.php/eggrafi , στην οποία και υπάρχουν οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΈΛΑ « ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η κατάθεση ή αποστολή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση είναι υποχρεωτική και δίνανται να γίνουν με τους εξής τρόπους :

1.Επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση κατά την συμπλήρωση αυτής, ή

2.Αποστέλλονται ηλεκτρονικά σκαναρισμένα κι ευκρινή στο e-mail της Δ/νσης Παιδικών 2pedikos@otenet.gr ή

 1. Σε περίπτωση αδυναμίας θα κατατίθενται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2751068574, στο γραφείο της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, στη διεύθυνση: Τσώκρη 63, 1ο όροφο, Τ.Κ.21232 Άργος, και με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας, μέσα σε φάκελοστον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά ο αριθμός πρωτ. αίτησης  ( γνωστοποιείται  στο e-mail του γονέα κατά την υποβολή της αίτησης)και το ονοματεπώνυμο του παιδιού για το οποίο αιτούνται την εγγραφή ή επανεγγραφή του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής είναι τόσο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, όσο και η αποστολή ή η κατάθεση του συνόλου των δικαιολογητικών έως την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 18/6/2021, με εξαίρεση μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και της προσκόμισης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του ενδιαφερόμενου γονέα και σε  κάθε περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται όταν δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό υγείας του νηπίου καθώς και όταν το νήπιο δεν είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ /ΝΗΠΙΩΝ -ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών απόφαση ΦΕΚ 4249 Β΄/ 05-12-2017, άρθρο 3  & την αρ. 20/2019(ΑΔΑ:ΩΑΑΖΩΨΔ-346) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, & σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις της παρούσας εισήγησης, δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

 • Έχουν όλα τα παιδιά, που είναι πλήρως εμβολιασμένα, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
 • Τα παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση γιατρού κατάλληλης ειδικότητας Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ή αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.Απαραίτητη προϋπόθεση ο σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας ορισμού ή πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή παράλληλης στήριξης από την οικογένεια.
 • Τα εγγραφόμενα στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Γ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

 • Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια στις 31-8-2021 δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-1-2018 έως και 28-2-2019 .
 • Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει στις 31-8-2021 τους 18 μήνες δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-3-2019 έως και 1-3-2020.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

(Θα λειτουργήσει με 1 τμήμα 13 βρεφών , ηλικίας από 18 μηνών  έως 2,5 ετών )

Δανοπούλου 9-Άργος ,Τ.Κ.21232

 

ΤΗΛ:2751067756

FAX:2751069554

Email:a.paidikos.agr@gmail.com

2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

(Θα λειτουργήσει με 3 τμήματα νηπίων 25 νηπίων έκαστο,    ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

Ιακώβου Μάνου 23-Άργος, Τ.Κ.21232

ΤΗΛ: 2751029470

Email: m.alexopoulou@argos.gr

5ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

(Θα λειτουργήσει με 1 τμήμα  12 βρεφών  και 2 τμήματα νηπίων 20 νηπίων έκαστο, από 18 μηνών  έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

Περούκα 23- (Ο.Τ.40) -Άργος Τ.Κ.21231

 

ΤΗΛ:2751024991

FAX:2751024991

Email:brefo.arg40@gmail.com

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

 (Θα λειτουργήσει με 1 τμήμα νηπίων, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

εδρεύει στην  Τοπική Κοινότητα Λιμνών (Οικισμός Λιμνών) Λίμνες,Τ.Κ:21200)

ΤΗΛ:2751083496

FAX:2751083496

Email:pedlimn@gmail.com

 

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ KAI ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

1) Ηλεκτρονική  Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση από τον Γονέα ή τον Κηδεμόνα του παιδιού. (έντυπο  που διατίθεται στην ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφής , στην ιστοσελίδα  του δήμου www.newargos.gr  και στους παιδικούς σταθμούς 1ης επιλογής αφορά μόνο τις εκπρόθεσμες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της σχ. χρονιάς ).

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.

3) Ιατρικές Βεβαιώσεις:

α) Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο,

 ( διαθέσιμο έντυπο στην ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφής , στην ιστοσελίδα  του δήμου www.newargos.gr  και στους παιδικούς σταθμούς 1ης επιλογής ) 

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

4)Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2020, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/01/2020 έως 31/12/2020) και των δύο συζύγων.Ως Συνολικό  Εισόδημα εκλαμβάνεται  το αθροισμα και των ποσών  όπως   αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 7η γραμμή ) του εκκαθαριστικού σημειώματος

*Επειδή το εισόδημα αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης, παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις φορολογικές σας δηλώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής ή το αργότερο έως 31/06/2021 και σε κάθε περίπτωση κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μοριοδότηση της αίτησης.

5) Για εργαζόμενους:

-Στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση εργοδότη 

α) για κάθε εργαζόμενο γονέα, με ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης, καθώς το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και το ωράριο εργασίας  και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)

β) για κάθε γονέα που πρόκειται να εργασθεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής με προσδιορισμό του ωραρίου εργασίας  καθώς και του είδους απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), με υποχρέωση προσκόμισης της αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης του, μαζί με το έντυπο Ε4.

-Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας με την αναγραφή και ωραρίου  εργασίας.

-Για ελεύθερους επαγγελματίες:

Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. και  βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος/η, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές,

-Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. Ι.ΚΕ. ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή ΕΠΕ:Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του & Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

-Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα:

 Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη/ος κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα,

-Με εργόσημο απαιτείται: Βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία υπογραφής της

βεβαίωσης και του είδους απασχόλησης και Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου) και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους

6) Για άνεργους: βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ήτων γονέων που είναι άνεργοι.

7) Υπεύθυνη δήλωση (1) του Ν.1599/1986 (διαθέσιμο έντυπο στην ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφής , στην ιστοσελίδα  του δήμου www.newargos.gr  και στους παιδικούς σταθμούς 1ης επιλογής)

Του ορισμού, ονομαστικά, των ενήλικων ατόμων που θα είναι υπεύθυνα για την παραλαβή των παιδιών από τον παιδικό σταθμό (π.χ. ονοματεπώνυμο  γιαγιάς / παππού κ.τ.λ.)

Υπεύθυνη δήλωση (2) -Της αποδοχής καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, η οποία καθορίζεται βάσει της φορολογικής δήλωσης, κάθε μήνα έως 31 Ιουλίου 2021.

-Της αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών, Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Δήμου,

-Της αποδοχής χρέωσης του ΑΦΜ του αιτούντος/ούσας.

-Της συμφωνίας για την αποθήκευση των στοιχείων της Αίτησης- Υπεύθυνης

Δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών 

8) Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια διαμονής σε ισχύ στην χώρα μας. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα   & το διαβατήριο γονέων.

9)Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα (πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, νερού, τηλεφώνου κλπ, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ.) Εάν οι γονείς φιλοξενούνται από άλλο πρόσωπο τότε πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία της κατοικίας που φιλοξενούνται.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

α) Για παιδί ορφανό προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ ( πατέρας – μητέρα- παιδιά ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας

γ) Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση, αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και δικαστική απόφαση επιμέλειας.

δ)Για γονείς σε διάσταση προσκομίζεται οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας όπως πρακτικό άσκησης επιμέλειας τέκνου ή προσωρινή διαταγή επιμέλειας

ε) Για μονογονεϊκές οικογένειες: Απόφαση δικαστηρίου – διαζευκτήριο που ρυθμίζει την γονική μέριμνα και την επιμέλεια (γονείς σε χηρεία, άγαμοι/ διαζευγμένοι έχοντες γονική μέριμνα).

στ) Γονείς με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται η προσκόμιση του συμφώνου

συμβίωσης καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο μερών.

ζ) Για γονέα φοιτητή ή σπουδαστή στο πρώτο πτυχίο, προσκομίζεται βεβαίωση από τη γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά).

η) Για πατέρα στρατιώτη προσκομίζεται αποδεικτικό στρατιωτικής υπηρεσίας (στρατιωτική ταυτότητα).

θ) Για παιδιά μητέρων που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιου φορέα.

ι)Για άπορους γονείς :βεβαίωση απορίας από την Πρόνοια ή την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

Ε. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όλες οι αιτήσεις εγγραφών κι επανεγγραφών μοριοδοτούνται. Η επιλογή των νηπίων εγκρίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής έκθεσης που υποβάλλει η ειδική επιτροπή επιλογής νηπίων.

Η επιτροπή θα είναι πενταμελής και θα απαρτίζεται από την προϊσταμένη Δ/νης  των παιδικών σταθμών , και τις προϊσταμένες  των τμημάτων της Δ/νσης ήτοι:[1ου βρεφικού Άργους,2ου παιδικού Άργους,3ου παιδικού (ΛΙΜΝΏΝ) και 5ου Βρεφονηπιακού ΄'Αργους]

Η αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί και εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.131/2018/(ΑΔΑ: 6ΣΟΖΩΨΔ-ΝΝΟ)απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

α.

Γονείς κάτοικοι Δήμου Άργους-Μυκηνών

50

2.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

α.

Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς

80

β.

Εργαζόμενος ο ένας γονέας

40

γ.

Εργαζόμενος γονέας Μονογονεϊκής οικογένειας

35

δ.

Άνεργοι και οι δύο γονείς με δελτίο ανεργίας

30

ε.

Άνεργη μητέρα ή πατέρας με δελτίο ανεργίας

20

3.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

α.

Διαζευγμένοι γονείς

30

β.

Μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες, γονείς σε χηρεία)

35

γ.

Παιδί ορφανό (και από τους δύο γονείς)

80

δ.

Ανήλικα τέκνα στην οικογένεια &Ενήλικα  τέκνα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για  απόκτηση 1ου πτυχίου

5 μόρια ανά τέκνο

ε.

Στρατευμένος γονέας

20

στ.

Φοιτητής τουλάχιστον ένας  γονέας στο 1ο πτυχίο

20

ζ.

Πολύτεκνη οικογένεια

30

η.

Τρίτεκνη οικογένεια με ανήλικα τα παιδιά

20

θ.

Γονείς ή παιδιά στην οικογένεια με ειδικές ανάγκες (με αναπηρία 67% και άνω)

40

ι.

 

Άποροι με βεβαίωση απορίας

40

κ.

Παιδιά μητέρων που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών

40

λ.

Παιδί που μεγαλώνει σε ανάδοχη οικογένεια

40

μ.

Αδελφός / αδελφή ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

50

4.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ (φιλοξενήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος)

100

5.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

α.

0,00€-  8.000,00 €

40

β.

8.001,00 €-15.000,00

35

γ.

15.001,00€ - 30.000,00€

30

δ.

30.001,00€ -40.000,00 €

20

ε.

40.001,00€ -55.000,00 €

10

στ.

55.001,00 € και άνω

5

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας προτεραιότητα έχουν εκείνοι με το χαμηλότερο εισόδημα.

Θα ληφθούν υπ’ όψιν, θα μοριοδοτηθούν, μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην υπηρεσία έως και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων & το εκκαθαριστικό σημείωμα έως 31/6

 

ΣΤ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Η μηνιαία Οικονομική συμμετοχή των γονέων –τα τροφεία- παραμένουν όπως καθορίστηκαν με την υπ΄αριθμ.261/2019(ΑΔΑ: ΩΙ1ΨΩΨΔ-40Κ) με θέμα :«Περί εγκρίσεως αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής, για την συμπλήρωση – μερική τροποποίηση των υπ’ αριθ. 102/2018, 295/2018 & 339/2018 Α.Δ.Σ, αναφορικά με την επιβολή τροφείων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών και ρυθμίσεις για την καταβολή τροφείων για το σχολικό έτος 2019 - 2020 και εφεξής».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 261/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο πίνακας των τροφείων για τις οικογένειες των φιλοξενούμενων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου ΄Αργους-Μυκηνών παιδιών που δεν εντάσσονται στην κατηγορία δικαιούχων της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που υλοποιείται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι ο κάτωθι:

  

- ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Με εισόδημα από 0,00 € έως 5.000,00 € : καμία χρέωση

Με εισόδημα από 5.001,00 € έως 10.000,00 € : 40,00 €

Με εισόδημα από 10.001,00 € έως 15.000,00 € : 50,00 €

Με εισόδημα από 15.001,00 € έως 30.000,00 € : 60,00 €

Με εισόδημα από 30.001,00 € και άνω : 80,00 €

 

Για τον υπολογισμό της κλίμακας λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ή το τεκμαρτό, εφόσον είναι μεγαλύτερο από το οικογενειακό εισόδημα.

Στην περίπτωση που οι γονείς υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα και των δύο γονέων.

 

-Η φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς είναι δωρεάν:

1.Για γονείς με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 €

2.Για τα ορφανά παιδιά από δύο γονείς.

 1. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες & γονείς σε χηρεία)

4.Για τα παιδιά των πολυτέκνων με τέσσερα (4) παιδιά και άνω που δεν έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και με ετήσιο εισόδημα έως 30.000 €

 1. Για τις πολύτεκνες οικογένειες (από πέντε παιδιά και άνω) ανεξαρτήτου εισοδήματος.

6.Για Οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 30.000,00 € στις οποίες ο ένας εκ των γονέων ή τέκνο αυτών έχει αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

7.Για τις  Άπορες Οικογένειες δικαιούχοι ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων)

8.Για Μόνιμων  και Αορίστου χρόνου Υπάλληλων στα Τμήματα των Δημοτικών Παιδικών του Δήμου καθώς και των Υπάλληλων Ορισμένου Χρόνου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους.

9.Για  περίπτωση φιλοξενίας τριών (3) τέκνων τρίτεκνης οικογένειας.

 

είωση των τροφείων στις παρακάτω περιπτώσεις :

 1. Για τα παιδιά των τριτέκνων με ανήλικα και τα τρία παιδιά που δεν έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχουν εισόδημα κάτω από 27.000,00 ευρώ, θα καταβάλλουν μηνιαίως το ήμισυ των τροφείων της κλίμακας στην οποία υπάγονται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος. Με εισόδημα άνω των 27.000,00 ευρώ θα καταβάλλουν μηνιαίως τα τροφεία της κλίμακας στην οποία υπάγονται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος.
 2. Για κάθε νήπιο πέραν του πρώτου κάθε οικογένειας που φιλοξενείται στο σταθμό θα καταβάλλεται το ήμισυ των τροφείων που καταβάλλεται για το πρώτο νήπιο εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από 30.000€.
 3. Οι εργαζόμενοι υπάλληλοι μόνιμοι και Αορίστου χρόνου στο Δήμο και των εποπτευόμενων φορέων του Δήμου Άργους-Μυκηνών θα καταβάλλουν μηνιαίως το ήμισυ των τροφείων της κλίμακας στην οποία υπάγονται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος.
 • Δεν θα καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο, που αναστέλλεται η λειτουργία των παιδικών σταθμών, για τους υπόλοιπους μήνες θα καταβάλλονται κάθε μήνα ανεξαρτήτως των ημερών φοίτησης των παιδιών κατά τη διάρκεια του μήνα και ανεξαρτήτως των ημερών που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί.
 • Οι οικογένειες που εμπίπτουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες των ανωτέρω περιπτώσεων να επωφελούνται μόνο της συμφερότερης Απαλλαγής.

Ρυθμίσεις για την καταβολή των τροφείων :

Συντάσσονται  δύο (2) Χρηματικοί Κατάλογοι στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου :

- Για το έτος 2021 που θα περιλαμβάνει τους μήνες από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο

- Για το έτος 2022 που θα περιλαμβάνει τους μήνες από Ιανουάριο έως Ιούλιο

Η εξόφληση των τροφείων θα γίνεται κάθε μήνα και ως την τελευταία ημέρα αυτού.

 Η εκπρόθεσμη καταβολή τροφείων, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις.

 • Οι μήνες Σεπτέμβριος και Ιανουάριος όπου συντάσσονται οι Χρηματικοί Κατάλογοι μπορούν να πληρωθούν άνευ προσαύξησης έως το τέλος του επόμενου μήνα ή και αργότερα εάν υπάρξει καθυστέρηση στη σύνταξη τους .
 • Όσα βρέφη & νήπια παρουσιασθούν στον παιδικό σταθμό έως τις 15 οποιουδήποτε μήνα θα χρεωθούν όλο το ποσό του μήνα.
 • Τα βρέφη & νήπια που θα παρουσιασθούν από τις 16 του μήνα και μετά θα χρεωθούν το ήμισυ του μηνιαίου ποσού.
 • Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής.
 • Η διαγραφή νηπίου γίνεται μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα από την τελευταία ημέρα φοίτησης του νηπίου στον παιδικό σταθμό, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται η διαγραφή και εφόσον έχουν καταβληθεί τα τροφεία του τελευταίου μήνα φοίτησης του νηπίου, ανεξάρτητα από το πόσες παρουσίες έχει.
 • Σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας του νηπίου/βρέφους, η οικονομική συνεισφορά καταβάλλεται κανονικά καθώς και σε περιπτώσεις που κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή άλλων γεγονότων (κακοκαιρία, κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας κλπ) .
 • Μη καταβολή των εισφορών συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
 • Γονείς που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. για να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher), διότι το 70% των θέσεων στους παιδικούς σταθμούς, δίνετε στο ΕΣΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υποχρεωθούν στην καταβολή τροφείων ακόμα και αν ανήκουν στην κατηγορία εισοδημάτων από 0,00 € έως 5.000,00 € (χωρίς χρέωση) με το κατώτερο ποσό των 40,00 € Αυτό δεν ισχύει για γονείς που κατέθεσαν αίτηση στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. αλλά απορρίφθηκαν για οποιοδήποτε λόγο.
 • Έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στην εφάπαξ καταβολή τροφείων δικαιούνται :

 1.Όσοι γονείς εξοφλήσουν εφάπαξ και τους τέσσερις μήνες του χρηματικού καταλόγου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31/10/2021, δηλαδή ισχύει για νήπια που ξεκινούν από Σεπτέμβριο να φοιτούν στον παιδικό σταθμό (ανεξάρτητα εάν παρουσιάστηκαν το πρώτο ή το δεύτερο δεκαπενθήμερο).

2.Όσοι γονείς εξοφλήσουν εφάπαξ και τους επτά μήνες του χρηματικού καταλόγου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022, δηλαδή ισχύει για νήπια που θα φοιτήσουν στον παιδικό σταθμό έως και το μήνα Ιούλιο.

 • Το ποσό των τροφείων ξεκινά να καταβάλλεται από τον μήνα εγγραφής του στον Παιδικό/Βρεφονηπιακό Σταθμό.
 • Στην περίπτωση που το ποσό που έχει καταβληθεί από τον κηδεμόνα ξεπερνάει το ποσό των ετήσιων τροφείων, με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Άργους -Μυκηνών επιστρέφεται η διαφορά ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

 

-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ Ή ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων :   

Τυχόν αίτηση απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων κατατίθεται  στην Δ/νση παιδικών σταθμών, συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την ιδιαίτερη περίπτωση για απαλλαγή ή μείωση αυτών .

Ιδιαίτερες περιπτώσεις:

α)Εάν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας νηπίου στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς ένας από τους δύο γονείς μείνει χωρίς εργασία, υποχρεούται να προσκομίζει βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ενώ τα τροφεία θα υπολογίζονται με βάση το δηλωθέν εισόδημα του εργαζόμενου γονέα. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς μείνουν χωρίς εργασία, για το χρονικό διάστημα της ανεργίας τους και εφ’ όσον είναι εγγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., μπορεί να επανεξεταστεί το ποσό της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής.

β)Σε περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας, άνω των δύο μηνών, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του παιδιού, αίτημα απαλλαγής ή μείωσης της οικονομικής εισφοράς εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Επαναξιολόγησης, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από Δημόσιο Φορέα

 

 • Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017. Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής, έντυπα  και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους γονείς ,με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.newargos.gr  και στους παιδικούς / βρεφικούς σταθμούς  της Δ/νσης παιδικών σταθμών του Δήμου μας ,πριν την έναρξη του υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή.

 • Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την επιτροπή θα υπάρξει ανακοίνωση με τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους-Μυκηνών www.newargos.gr  Υποβολή τυχόν Ενστάσεων επί της μοριοδότησης  των ενδιαφερόμενων μπορεί να κατατεθεί στην δ/νση παιδικών  εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων.
 • Η αναζήτηση τόσο των προσωρινών όσο και των οριστικών αποτελεσμάτων θα γίνεται από τους αιτούντες/ούσες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της Αίτησης.
 •  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΣ, ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑΑ στην ιστοσελίδα  https://www.eetaa.gr
 • Συνιστάται σε όλους τους ωφελούμενους και ιδιαίτερα σε εκείνους με χαμηλότερα εισοδήματα να υποβάλλουν αίτηση στο ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) ώστε να απαλλαγούν αυτοδίκαια από την καταβολή τροφείων.
 • Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση για εγγραφή παιδιού μέσω ΕΣΠΑ, αυτόματα αυτή υπερισχύει, το παιδί εγγράφεται και δεν θα εμφανίζεται πλέον στον πίνακα μοριοδότησης των Παιδικών Σταθμών.
 • Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών –επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» -ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Για επιπρόσθετες πληροφορίες και για να παραλαμβάνουν τα έντυπα με τα δικαιολογητικά  εγγραφής κι επανεγγραφής  ιδιαίτερα οι ενδιαφερόμενοι για επανεγγραφή του παιδιού τους ή εάν κάποιος γονιός ή κηδεμόνας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στους παιδικούς σταθμούς της 1ης επιλογής τους (μόνο κατόπιν ραντεβού με τον σταθμό και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας κατά του covid-19 για την διασφάλιση της υγείας όλων).
 • Κατάθεση εκπρόθεσμων αιτήσεων από ενδιαφερόμενους γονείς γίνονται δεκτές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Κατατίθενται στο σταθμό της 1ης επιλογής τους με όλα τα δικαιολογητικά και εξετάζονται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο τμήμα ίδιας ηλικιακής ομάδας και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.