Ανακοίνωση - έναρξης εγγραφών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣΓΙΑ ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς  ότι οι αιτήσεις εγγραφής- επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους –Μυκηνών, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://daynursery.newargos.gr/index.php/eggrafi  

Για  ειδικές περιπτώσεις γονέων οι οποίοι δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στο internet, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό Smartphone ή tablet, ή δεν γνωρίζουν τον γραπτό λόγο της ελληνικής γλώσσας ,προβλέπεται κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών δια ζώσης στα γραφεία της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών στην οδό Τσώκρη 63, 1ο όροφο, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2751068574 στην κα Κουργιαλά Μάρθα . 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://daynursery.newargos.gr/index.php/eggrafi  θα δείτε   τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΈΛΑ « ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.newargos.gr όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν: -ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΤΟΝ  ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,ΤΗΝ  ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ) 2020-2021-Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  καθώς και τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ –Δικαιολογητικά εγγραφής ή επανεγγραφής. Ήτοι : Βεβαίωση υγείας του παιδιού που θα συμπληρώσει και υπογράψει ο παιδίατρος & 2 Υπεύθυνες δηλώσεις που θα συμπληρώσει και υπογράψει ο γονέας  που υποβάλλει την αίτηση) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.newargos.gr

  • Η χρονική περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ξεκινά την Τετάρτη 10/06/2020 και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 01/07/2020. Αφού υποβάλλετε οριστικά την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα λαμβάνεται αριθμό αίτησης. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 1Η Ιουλίου  και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού αριθμού αίτησης , που δίνεται αυτόματα.
  • Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία  θεωρούνται εκπρόθεσμες.
  • Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δενθα εξεταστούν . Θα αξιολογούνται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις από τις εντός προθεσμίας αιτήσεις.
  • Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις παιδιών που έχουν συμπληρώσει κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1/9/2020 τα βρέφη τους 18 μήνες και τα προ-νήπια 2 έτη και 6 μήνες και μέχρι την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.
  • Υπενθυμίζουμε ότι τα νήπια που γεννήθηκαν το έτος 2016 εγγράφονται στα νηπιαγωγεία του Υπ. Παιδείας.
  • Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ( μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο) γίνονται δεκτές αιτήσεις με τον ίδιο τρόπο για παιδιά που έχουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, και εξετάζονται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο τμήμα ίδιας ηλικιακής ομάδας και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής είναι τόσο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, όσο και η αποστολή του συνόλου των δικαιολογητικών.

  • Μετά την Υποβολή, η εκτύπωση της αίτησης είναι προαιρετική, είναι όμως υποχρεωτική η κατάθεση ή αποστολή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση. Η υποβολή των δικαιολογητικών δύνανται να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

1.Να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier).Αφού υποβάλλετε οριστικά την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε αριθμό αίτησης, συγκεντρώνεται  το σύνολο των δικαιολογητικών μέσα σε φάκελο (Α4)  στον οποίο αναγράφετε: α) Τον τίτλο “Δικαιολογητικά αίτησης εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς δήμου Άργους –Μυκηνών ”  β) Τον αριθμό αίτησης που έχετε λάβει από την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση. γ) Το όνομα και το επώνυμο του παιδιού , και δ) η δ/νση προορισμού «Δ/νση Παιδικών Σταθμών  Ταχ. Δ/νση: Τσώκρη 63, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 21232, Άργος» (προτεινόμενος τρόπος)

2.Ηλεκτρονικά (upload)  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης σκαναρισμένα έγγραφα ή φωτογραφίες εγγράφων.

3.Όταν δεν είναι εφικτοί οι παραπάνω τρόποι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται δια ζώσης,(μέσα σε κλειστό φάκελο) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο γραφείο της Δ/νσης  Παιδικών Σταθμών που βρίσκεται στην οδό Τσώκρη 63,1ο όροφο και ώρες από 8:30 πμ έως 15:00 (τηλ.2751068574).

  • Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η ημέρα Τετάρτη 08/07/2020, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier), με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα έως 1/07/2020

Επισημαίνεται ότι, οι φάκελοι που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι πλήρεις, καθώς δεν θα αξιολογούνται ελλιπείς αιτήσεις.

Στο Από την Δ/νση Παιδικών Σταθμών σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφορία στο τηλέφωνο  2751068574

 

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι οι Παιδικοί– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου μας θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (EΣΠΑ) και κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση  σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναγράφονται  στην αναλυτική  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2020-2021 για το εν λόγω πρόγραμμα  της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Οι γονείς οι οποίοι εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα συστήνουμε να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τόσο στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. όσο και στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας για ευνοϊκότερους λόγους. Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών/επανεγγραφών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (EΣΠΑ) για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2020-2021 μπορείτε να ενημερώνεστε :

  1. Από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr . Αρχική σελίδα –Παιδικοί σταθμοί Περίοδος 2020-2021.

      2. Στα Γραφεία Αθηνών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-77, Αθήνα) - Τηλέφωνο επικοινωνίας 2131320600,2105214600.

  1. Από το γραφείο της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, στο τηλέφωνο 2751068574 .

 

Για το επίσημο πρωτόκολλο της αίτησής σας & την πορεία της αίτησής σας θα ενημερώνεστε με e-mail (στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας )

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ύστερα από αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων και μετά την ανακοίνωση των εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ:

ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ –ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ νηπίου/βρέφους 2020-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΛΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΗΠΙΟΥ/ΒΡΕΦΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ (Για τις ειδικές περιπτώσεις γονέων)

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο για τα Τροφεία